سفید

روانشناسی رنگ سفید و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی

سفید سمبل خلوص, بی گناهی, پاکی,آرامش و صلح است.

رنگ سفید القا کننده آرامش, صفا و آسایش است.

به همراه خلوصش, یکی از کاربردی ترین رنگ ها در طراحی دکوراسیونی یک فضا است زیرا که با همه رنگ ها قابل ترکیب است.

( منظور از ترکیب در این مباحث, کنار هم قرارگیری رنگ ها در یک کمپوزسیون رنگی در فضا است. )

روانشناسی رنگ سفید

به کارگیری این  رنگ در فضا به خصوص در پوشش های اصلی, آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه میدهد.

بنابراین برای فضاهای کوچک و کم نور انتخاب ایده آلی است.

سفید خالص هنگامی که با نور طبیعی نورپردازی میشود, یک رنگ گرم را ایجاد میکند ولی در زیر نورهای مصنوعی به نظر سرد میرسد.

 

ترکیب رنگ سفید با زرد

در نتیجه با اضافه کردن نورهای زرد, قرمز و قهوه ای در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یک و یا چند رنگ یاد شده در محیط تغییر میکند.

این رنگ ها از کیفیت آن کم نمیکند بلکه آن را گرم تر میکنند.

رنگ سفید در دکوراسیون

 

شیشه رنگی سفید لابی

 

شیشه رنگی سفید آشپزخانه