درباره رنگ ها

در این قسمت به توضیح مختصری درباره رنگ ها خواهیم پرداخت

رنگ را میتوان به معنای عمده به دو شکل بررسی کرد : درباره رنگ ها

  • مواد رنگی و کاربرد آن ها
  • ادراک و مفهوم پدیده رنگ

 

دسته بندی رنگ ها :

درباره رنگ ها

رنگ های اصلی

منظور از رنگ های اصلی یا درجه اول رنگ هایی است که معمولا از ترکیب هیچ کدام از رنگ های دیگر پدید نمیاید. بلکه سایر رنگ ها از ترکیب آنها با یکدیگر پدید می آید. درباره رنگ ها

رنگ های اصلی آبی قرمز سبز در صورتی که در خالص ترین حالت خود باشند , وقتی با یکدیگر ترکیب شوند رنگ خاکستری بسیار تیره ای به وجود میاید.

 

درباره رنگ ها اصلی

رنگ های فرعی

رنگ های فرعی یا درجه دوم معمولا از مخلوط دو رنگ اصلی ساخنه میشود. به این ترتیب رنگ های نارنجی, سبز و بنفش از ترکیب رنگ های درحه اول حاصل میشود.

درباره رنگ ها

رنگ های مکمل

هر یک از رنگ های فرعی مکمل رنگ های  اصلی است. به عبارت دیگر از اختلاط دورنگ اصلی, رنگی به دست میاید که مکمل رنگ سوم اصلی است.

(مکمل قرمز = سبز (زرد و آبی) ) ( مکمل آبی = نارنجی (قرمز و زرد) ) ( مکمل زرد = بنفش ( آبی و قرمز) )

درباره رنگ مکمل

 

کنتراست رنگ

کنتراست رنگ بیان گر کیفیتی حسی ناشی از عملکرد متقابل دو یا چند خصوصیت متضاد رنگی است. این تضاد ها میتواند از نظر ته رنگ و یا تیرگی و روشنایی و یا حتی بین رنگ های سرد و گرم باشد.

 

درباره رنگ ها کنتراست

هارمونی در رنگ

در مبحث رنگ, ایجاد تعادل بصری  و نوعی هماهنگی میان رنگ ها را هارمونی میگویند.

رنگ هایی که با هم معمولا هارمونی دارند عبارت انند از :

الف ) رنگ های یک خانواده رنگی که با یکدیگر دارای خصوصیات رنگی مشترکی باشند. مثل گام های مختلف رنگ قرمز که با سفید و یا سیاه و یا با مکمل خود ترکیب شده باشد.

ب) رنگ هایی که به طور کلی از نظر سرد بودن یا گرم بودن مشابه هم هستند .

ج) رنگ هایی که از نظر تیرگی و روشنی دارای ارزش های مشابهی هستند .

 

هارمونی بر اساس هم جواری رنگ ها

رنگ های همجوار (پیوسته) یا analogous color , به هر دسته سه تایی از رنگ هایی گفته میشود که در دایره رنگ کنار یکدیگر قرار گرفته اند. مانند زرد سبز, زرد و زرد نارنجی. معمولا در چنین ترکیب هایی, یک رنگ از نظر مقدار, بر دو رنگ دیگر برتری دارد.

درباه رنگ ها

 

هارمونی بر اساس رنگ های مکمل

رنگ های مکمل آنهایی هستند که در دایره رنگ ها, درست در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. مانند قرمز و سبز یا قرمز بنفش و زرد سبز. همان طور که در تصویر مشاهده میکنید درجات مختلف سبز زرد در برگ ها, هماهنگی زیبایی با رنگ قرمز بنفش گل, ایجاد کرده اند.

رنگ های مکمل بالاترین درجه کنتراست و ثبات را به وجود می آورند.

 

درباره رنگ ها مکمل

 

هارمونی بر اساس طبیعت

طبیعت, بهترین نقطه شروع برای درک و ایجاد هارمونی رنگ است. در تصویر پایین ملاحظه میکنید که زرد, سبز و قرمز چه رنگ های هماهنگی ایجاد کرده اند و این ترکیب متناسب لزوما در دو مورد قبل نمیگنجد اما زیبا و قابل اجرا است.

 

درباره رنگ ها طبیعت