بنفش

روانشناسی رنگ بنفش و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی

رنگ بنفش عموما حد تعادلی میان انرژی و هیجان قرمز, آرامش و سکون آبی ایجاد می کند.

گاهی برخی از سایه روشن های بنفش ذهن افراد را درگیر میکند و آن ها را مضطرب کرده و از آن ها افراد درون گرای افراطی می سازد و از این رو به سوی کسب عرفان, معرفت, دانش پیش می روند.

Purple_Gardenکسانی که طرفدار این رنگ هستند میتوانند از آن در اتاق مطالعه و غذا خوری استفاده کنند.

شیشه رنگی آشپزخانه بین کابینتی در فرمانیهوالدین می توانند در فضای بازی بچه هایی که این رنگ را دوست دارند استفاده کنند.

با آن که بنفش رنگ یا شکوهی است, در دکوراسیون داخلی کمتر دیده میشود, بیشتر به شکل کم رنگ یا یاسی به کار برده میشود.

این رنگ به خاطر ملایم و آرام بخش بودن برای اتاق خواب دخترها بسیار مناسب است.

20161129_134536این رنگ,رنگ خلاقی است و در محیط های کار و آموزش کارآیی زیادی دارد. اگر در کنار زرد قرار بگیرد, جلوه خاصی داشته و حس قوی ای ایجاد می کند.

شیشه-بنفشرنگ بنفش موزون, آرامش بخش, سلطنتی و با شکوه بوده, باعث کاهش فشارخون, کم کردن ترشح غدد بسیار فعال میشود.

ظرافت, رویای روزانه, معنویات و وقار را القا می کند.

به ایجاد صلح و آرامش, برتری, ملایمت, احترام و کاهش سر و صدا کمک می نماید.

IMG_20161130_155426

hamam4گفتوگوی فلسفی و ذهنی را به دنبال دارد.

حس ششم و خلاقیت را تقویت میکند.

تترافرم1